Wieloletnie doświadczenie w obszarze konstruowania urządzeń elektronicznych pozwala nam na zaoferowanie rozwiązań "szytych na miarę". Dzięki temu czas od powstania pomysłu na określone rozwiązanie do momentu prototypowania można określić w dniach a nie miesiącach. Jesteśmy w stanie skonstruować dowolne urządzenie funkcjonujące w astronomicznym hobby (i nie tylko) - w szczególności dotyczy to układów pracujących w unikalnych konstrukcjach jak i zmiennych warunkach klimatycznych.

Przykładem rozwiązań, które powstały w trybie przedstawionym powyżej mogą być produkowane moduły: MKFocus mark I i II, FastronDrive. Obie te konstrukcje cechuje zarówno utrzymanie w mocy standardów (zgodność z powszechnie dostępnymi protokołami, ale także zgodność z elementami wykonawczymi - na poziomie mechanicznym i elektrycznym) jak i innowacja (dostępność nowych funkcji, wypracowanych w drodze ewolucji produktu i prototypowania wersji rozwojowych). Przyrostowy sposób projektowania, poparty testami w realnych warunkach eksploatacji, okazał się najlepszy z punktu widzenia uzyskiwanych cech użytkowych, czasu testów a także czasu wykonania pierwszego egzemplarza produkcyjnego. Równie udane okazało się zaangażowanie grupy astronomów-amatorów, którzy zgodzili się na przeprowadzenie niezbędnych testów - pozwoliło to na wszechstronne i dokładne przetestowanie każdego pomysłu i jego wykonania.

W taki sam sposób podchodzimy do zamówień indywidualnych:

 • omówienie pomysłu / idei, przyjęcie wstępnych założeń funkcjonalnych
 • przekształcenie projektu do postaci schematu urządzenia i diagramów opisujących funkcjonalność
 • wytworzenie prototypu
 • przekazanie prototypu do testowania, zebranie uwag na temat zgodności z założeniami, ergonomii, ulepszeń
 • w zależności od decyzji:
  • utrzymanie prototypu, wprowadzenie zmian w oprogramowaniu
  • naniesienie poprawek w schemacie / rozwiązaniu i ponowne prototypowanie
 • wykonanie ostatecznych testów i poprawek w oprogramowaniu
 • akceptacja odbiorcy
 • ewentualne wykonanie egzemplarza docelowego

Zapraszamy do kontaktu z nami!